Algemene voorwaarden en privacy statement

Algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van en door Bureau Zus:

 • Bij Bureau Zus staat een pro-actieve houding, enthousiasme en fatsoenlijkheid te allen tijde centraal! Eén ieder doet de opdrachten voor Bureau Zus op zijn of haar eigen risico;
 • Bureau Zus-crewleden tonen zelf initiatief en gedragen zich enthousiast en beleefd gedurende de werkzaamheden voor Bureau Zus;
 • Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om je – afhankelijk van de drukte – na drie uren naar huis te sturen (ook indien je voor een langere werktijd staat ingepland). Je wordt altijd minimaal voor 3 uren ingezet en uitbetaald (dus ook als je eerder naar huis wordt gestuurd), tenzij anders afgesproken;
 • Bureau Zus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële-, letsel of vermogensschade en ongelukken in en om één van de toegewezen locaties/evenementen en of op de route ernaar toe;
 • Indien er geen specifieke tijd is afgesproken, dient men minimaal 15 minuten voor aanvang van de opdracht aanwezig te zijn;
 • Reiskostenvergoeding is in overleg en afhankelijk van de betreffende opdracht. Indien er een reiskostenvergoeding beschikbaar is, kan je standaard uitgaan van 0,23 ct. per kilometer voor de chauffeur (voor één retour), mits anders afgesproken;
 • Indien er kledingvoorschriften zijn, dien je hier aan te houden;
 • Alcohol drinken, roken, op je telefoon zitten óf het gebruik van drugs is– gedurende onze werkzaamheden – uit den boze;
 • Je zorgt zelf dat je altijd genoeg eten en drinken bij je hebt zodat je gedurende de opdracht genoeg energie hebt om het allemaal vol te houden. Indien de opdrachtgever het eten/drinken verstrekt, dan is dat een mooie meevaller (hier kan je nooit van uitgaan!).
 • Bureau Zus behoudt zich het recht voor om gedurende de opdracht wijzigingen en annuleringen door te voeren, uiteraard streeft zij naar een snelle en zorgvuldige kennisgeving hiervan;
 • Foto’s en filmopnames gemaakt tijdens opdrachten en/of evenementen kunnen worden gebruikt door Bureau Zus. De copyright van deze foto’s en opnames berust geheel bij Bureau Zus, er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend;
 • Uitbetaling gaat via het rekeningnummer die je aan ons doorgeeft en gebeurt altijd achteraf (binnen 30 dagen);
 • Met jouw email-adres(sen) word je automatisch aangemeld voor onze algemene entertainment-mailing.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor afdracht van verschuldigde premies voor sociale verzekeringen en loonbelasting en vrijwaart Bureau Zus nadrukkelijk van aanslagen, naheffingen of boetes in deze sfeer. Indien Bureau Zus desondanks enige (naheffings-) aanslag of boete moet voldoen, zal je Bureau Zus hiervoor schadeloos stellen.
 • Je bent verplicht tot geheimhouding van hetgeen je uit hoofde van jouw functie ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of jou uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na een eventuele opdracht. Je neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht rond het gebruik van privacygevoelige informatie;
 • Wanneer je je niet aan de bovenstaande óf afgesproken gedragsregels houdt en/of je misdraagt tijdens opdrachten, wordt er géén vergoeding uitbetaald én zijn wij genoodzaakt je uit ons bestand te halen voor toekomstige opdrachten. Indien er opzettelijk schade is aangericht, zullen we deze kosten op jou verhalen.

PRIVACY STATEMENT

 • Bureau Zus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • We zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze diensten. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Bureau Zus gebruikt de verzamelde gegevens:

 • Als je een inschrijving plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om jouw te benaderen voor toekomstige opdrachten + updates, om IB47-aangifte te doen, en om je voor eventuele gewerkte opdrachten uit te kunnen betalen.
 • Wij gebruiken jouw e-mailadres en telefoonnummer om je te informeren over de ontwikkeling van nieuwe ontwikkelingen binnen Bureau Zus en over diverse (openstaande) opdrachten of trainingen. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven door ons een mail te sturen.

Bezoek en postadres kantoor (gevestigd in Sporthal de Holten)
Bureau Zus B.V.
Hoornweg 46
9363 EH Marum

E-mailinfo@bureauzus.nl

Telefoon algemeen: 06 40577085
tel. (06) 23 60 44 23 (Marieke de Jong)
tel. (06) 43 97 26 20 (Grytsje de Jong)

BUREAU ZUS B.V.
Rekeningnummer: NL94 RABO 0325 4957 34
KvK: 70299390 | BTW-nr: NL858245139B01

Sinds 2010 begonnen met de eerste opdrachten (en sinds 2018 BV Bureau Zus).

Schuiven naar boven